Tuyên Dương Thủ khoa

Nguyễn Trần Viết Chương

Nguyễn Trần Viết Chương 14/09/1995 Nam

Giải nhất ở Hội thi phần mềm sáng tạo Tin học trẻ TP. Đà Nẵng - 2013, giải ba cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc - 2013, và vinh dự sang Malaysia tham dự cuộc thi Sáng tạo trẻ châu Á - 5/2014, giành Huy chương bạc.