Tuyên Dương Thủ khoa

Hồ Thu Thanh Thư

Hồ Thu Thanh Thư 19/09/1993 Nữ

Giải thưởng sinh viên tiêu biểu 2015  "Sao Tháng Giêng" của TW Hội SV Việt Nam