Tuyên Dương Thủ khoa

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh 21/03/1997 Nữ

Thủ khoa khóa tuyển sinh K21 (2015) đạt 28,25/30 điểm tuyển sinh đầu vào. Được nhận học bổng toàn phần chương trình du học tại chỗ UIU (Hoa Kỳ) trị giá 800 triệu đồng.