Tuyên Dương Thủ khoa

Lê Thị Thu Ngân

Lê Thị Thu Ngân 02/03/1999 Nữ

Là SV lớp K23KEU-QTH thuộc Viện Đào tạo quốc tế đã đạt

1.Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp Trung ương năm 2020

1.Giải thưởng "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm 2020

1.Sinh viên xuất sắc tiêu biểu cấp Bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. 

1. Giải ba Khởi nghiệp quốc gia năm 2020.