Tuyên Dương Thủ khoa

Nguyễn Hữu Minh Phụng

Nguyễn Hữu Minh Phụng 08/02/1997 Nam

Đã đạt Giải nhất và giải nhì Olympic Vật Lý toàn quốc năm 2016