Sinh Viên Học Bổng

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo 15/11/1994 Nữ

Là nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực CNTT năm 2013 và nhận được học bổng của Hãng máy bay Boeing (1000 USD)