Thông báo chung 15/03/2023 03:52:22

Thông báo về việc Tổ chức khai báo ngoại trú sinh viên HKII năm học 2022-2023

Xem file đính kèm 

SV bắt đầu khai báo từ 0h00 ngày 20/3/2023 đến 0h00 ngày 8/4/2023

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: