Kết quả rèn luyện 19/08/2017 09:49:35

Điểm Rèn Luyện toàn khóa học Khoa Môi Trường công nhận đợt T08/2017 ( gửi Khoa và SV xem & phản hồi điểm)

SV xem và kiểm tra Kết quả điểm rèn luyện toàn khóa của mình, nếu có sai sót  thì liên hệ phản hồi về Khoa hoặc phòng Công tác Sinh viên để giải quyết kịp thời.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: