Kết quả rèn luyện 27/12/2016 09:40:12

Quyết định 3725/QĐ-ĐHDT kí ngày 27/12/2016 V/v công nhận kết quả rèn luyện toàn khoá học cho 147 SV chính quy ra trường đợt T12/2016 (Danh sách kèm theo)

Quyết định 3725/QĐ-ĐHDT kí ngày 27/12/2016 V/v công nhận kết quả rèn luyện toàn khoá học cho 147 SV chính quy ra trường đợt T12/2016 (Danh sách kèm theo)

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: