Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 07/01/2017 03:46:42

QĐ 3881/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v khen thưởng cho sinh viên năm học 2015-2016

 

 

 

 

 

 

QĐ 3881/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v khen thưởng cho sinh viên tiêu biểu có thành tích học tập và rèn luyện cao trong năm học 2015-2016 

Vui lòng xem nội dung quyết định và danh sách sv được nhận ở file đính kèm. 

 


» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: