Sinh viên Văn - Thể - Mỹ

Nguyễn Thị Xuân Trang

Nguyễn Thị Xuân Trang 13/06/1991 Nữ

"Người đẹp Đà Nẵng - 2012" và "Người đẹp Tài năng tại cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam- 2012 "