Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 23/09/2020 03:51:27

Quyết định số 3271/QĐ-ĐHDT v/v cấp Học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân năm 2019

Quyết định số 3271/QĐ-ĐHDT v/v cấp Học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân năm 2019

Giảm 10% hoc phí năm đầu tiên cho sinh viên K25 đã trúng tuyển vào các ngành ưu tiên : Tài chính doanh nghiệp, Truyền thông Đa Phương tiện

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: