Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 07/01/2020 08:47:55

Quyết định số 5008/QĐ-ĐHDT v/v cấp học bổng Học sinh đạt các giải do Tỉnh và TP tổ chức, học sinh giỏi, học sinh Trường chuyên ( Học bổng trường chuyên của K23)

Quyết định số 5008/QĐ-ĐHDT v/v cấp học bổng Học sinh đạt các giải do Tỉnh và TP tổ chức, học sinh giỏi, học sinh Trường chuyên ( Học bổng trường chuyên của K23)

Chú ý: 

- Sinh viên có tên trong quyết định này, đến nhận tiền tại Phòng Kế hoạch Tài Chính -137 Nguyễn Văn Linh. Thời gian nhận : từ 7h30 đến 10h30 ngày 11/01/2020

- Sinh viên nhớ ghi lại số QĐ Số Thứ tự của mình trong Danh sách Quyết định, để tiện cho việc phát học bổng. 

- Khi đi nhận tiền đề nghị mang theo thẻ sinh viên và CMND để đối chiếu

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: