Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 06/01/2020 10:00:27

Quyết định số 4989/QĐ-ĐHDT v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân 2019 ( Xét theo điểm kỳ thi Quốc gia)

Quyết định số 4989/QĐ-ĐHDT v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân 2019 ( Xét theo điểm kỳ thi Quốc gia)

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: