Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 06/01/2020 08:34:51

Quyết định số 5005/QĐ-ĐHDT v/v giảm học phí cho sinh viên năm học 2019-2020

Quyết định số 5005/QĐ-ĐHDT v/v giảm học phí cho sinh viên năm học 2019-2020 

Giảm học phí năm học 2019-2020 cho SV thuộc diện chính sách xã hội theo quy định 998/QyĐ-ĐHDT ngày 09/10/1998 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: