Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 21/06/2019 10:20:11

Quyết định số 2131/QĐ-ĐHDT v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân năm 2018 (giảm 15% học phí năm đầu tiên cho 1 số ngành ưu tiên)

Quyết định số 2131/QĐ-ĐHDT v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân năm 2018 (giảm 15% học phí năm đầu tiên cho 1 số ngành ưu tiên)

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: