Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 06/05/2019 08:58:58

Quyết định số 149/QĐ-ĐHDT về việc cấp HỌC BỔNG TÀI NĂNG (20%HP) cho chuyên ngành Big Data & Machine Learning khóa 2018

Quyết định số 149/QĐ-ĐHDT về việc cấp HỌC BỔNG TÀI NĂNG  (20%HP)  cho chuyên ngành Big Data & Machine Learning khóa 2018 (Học kỳ I năm học 2018-2019)

Mời các bạn sinh viên có tên trong danh sách đính kèm đến phòng KHTC, địa chỉ 137 Nguyễn Văn Linh để nhận tiền học bổng.

 

Ghi chú

- Học phí của chương trình tài năng (HP) khi làm QĐ này là 9.600.000/ 1 kỳ.

- Từ ngày 11/01/2019, học phí của chương trình tài năng là 10.000.000/ kỳ/16 tín chỉ (625.000 đồng/ tín chỉ) - theo QĐ 146/QĐ-ĐHTD ngày 11/01/2019 

 

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: