Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 12/01/2019 10:05:16

Quyết định số 6510/QĐ-ĐHDT v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân năm 2018 - Giảm 15% học phí cho các ngành ưu tiên theo quy định

Quyết định số 6510/QĐ-ĐHDT v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân năm 2018 - Giảm 15% học phí cho các ngành ưu tiên theo quy định

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: