Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 26/09/2018 09:11:14

Quyết định số 3465/QĐ-ĐHDT v/v giảm 50% học phí học kỳ II năm 2017-2018 ( khoa XHNV)

Quyết định số 3465/QĐ-ĐHDT v/v giảm 50% học phí học kỳ II năm 2017-2018  cho SV K20 học chuyên ngành Văn Báo Chí và Văn hóa Du lịch thuộc  khoa KH& XHNV

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: