Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 15/01/2018 10:44:50

Quyết định 4738/QĐ-ĐHDT về việc cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Duy Tân năm 2017 (giảm 100% HP năm đầu tiên)

Quyết định 4738/QĐ-ĐHDT về việc cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Duy Tân năm 2017

(Giảm 100% học phí năm đầu tiên) 

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: