Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 15/01/2018 10:18:13

Quyết định 4740/QĐ-ĐHDT ngày 30/12/2017v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân năm 2017 (theo kết quả kỳ thi quốc gia)

Quyết định 4740/QĐ-ĐHDT ngày 30/12/2017v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân năm 2017 (theo kết quả kỳ thi quốc gia)

Ghi chú: Học bổng xét theo điểm kỳ thi quốc gia ưu tiên theo thời gian nhập học, được tính đến hết ngày 09/08/2017, sinh viên nhập học sau thời gian trên không được xét.

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: