Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 15/01/2018 09:59:54

Quyết định 4741/QĐ-ĐHDT ngày 30/12/2017v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân năm 2017 theo phương thức Xét học Bạ THPT

Quyết định 4741/QĐ-ĐHDT ngày 30/12/2017v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân năm 2017 theo phương thức Xét học Bạ THPT

Ghi chú: 

Học bổng xét theo phương thức Xét học Bạ THPT ưu tiên xét tuyển dựa trên thời gian nhập học, được xét đến hết ngày 02/08/2017. Thí sinh nhập học sau thời gian trên không được xét. 

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: