Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 10/01/2018 09:27:29

QĐ 4747/QĐ-ĐHDT ngày 30/12/2017 v/v giảm học phí cho sinh viên năm học 2017-2018

 

 

 

 

 

QĐ 4747/QĐ-ĐHDT ngày 30/12/2017 v/v giảm học phí cho sinh viên năm học 2017-2018 - cho các sinh viên hệ chính quy thuộc diện chính sách xã hội theo quy định 374/QĐ-ĐHDT.

 

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: