Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 10/01/2018 09:13:23

Quyết định 4745/QĐ-ĐHDT ngày 30/12/2017v/v giảm 50% học phí học kỳ I năm học 2017-2018

 

 

 

 

 

Quyết định 4745/QĐ-ĐHDT ngày 30/12/2017v/v giảm 50% học phí học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên K20 đang học chuyên ngành Văn Báo chí và Văn hóa Du lịch thuộc khoa KH&XHNV

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: