Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 10/01/2018 08:52:49

Quyết định 4744/QĐ-ĐHDT ngày 30/12/2017v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định 4744/QĐ-ĐHDT ngày 30/12/2017v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Duy Tân năm 2017 

( Kèm theo danh sách sinh viên chưa được nhận)


» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: