Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 18/12/2017 09:20:30

Quyết định 2900/QĐ-ĐHDT ngày 11/09/2017v/v khen thưởng sinh viên đỗ thủ khoa đầu khối đợt tuyển sinh năm 2017

QĐ 2900/QĐ-ĐHDT ngày 11/09/2017v/v khen thưởng sinh viên đỗ thủ khoa đầu khối đợt tuyển sinh năm 2017

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: