Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 08/08/2017 11:07:30

QĐ 1642/QĐ-ĐHDT ngày 12/08/2017 v/v giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên K20 ngành VBC & VHDL

QĐ 1642/QĐ-ĐHDT ngày 12/08/2017 v/v giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên K20 ngành VBC & VHDL

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: