Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 08/08/2017 11:06:02

QĐ 1641/QĐ-ĐHDT ngày 12/08/2017 v/v giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên K19 ngành VBC & QHQT

QĐ 1641/QĐ-ĐHDT ngày 12/08/2017 v/v giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên K19 ngành VBC & QHQT

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: