Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 08/08/2017 10:59:32

QĐ 1639/QĐ-ĐHDT ngày 12/08/2017 v/v cấp học bổng 20% học phí học kỳ II cho sinh viên K22 ngành Công nghệ Môi trường, Kiến trúc, Xây dựng

QĐ 1639/QĐ-ĐHDT ngày 12/08/2017 v/v cấp học bổng 20% học phí học kỳ II cho sinh viên K22 ngành Công nghệ Môi trường, Kiến trúc, Xây dựng

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: