Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 01/06/2017 10:47:42

QĐ 1532/QĐ-ĐHDT ngày 01/06/2017 v/v khen thưởng tặng giấy khen cho 37 sinh viên và học viên tiêu biểu tốt nghiệp Xuất Sắc & Giỏi đợt tháng 06/2017 (Có danh sách kèm theo)

QĐ 1532/QĐ-ĐHDT ngày 01/06/2017 v/v khen thưởng tặng giấy khen cho 37 sinh viên và học viên tiêu biểu tốt nghiệp Xuất Sắc & Giỏi đợt tháng 06/2017 (Có danh sách kèm theo)

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: