Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 27/12/2016 10:20:39

QĐ 3726/QĐ-ĐHDT ngày 27/12/2016 v/v khen thưởng tặng giấy khen cho 1341 SV đạt thành tích HSSV Giỏi & Xuất Sắc năm học 2015 – 2016( Có danh sách kèm theo)

QĐ 3726/QĐ-ĐHDT ngày 27/12/2016 v/v khen thưởng tặng giấy khen cho 1341 SV đạt thành tích HSSV Giỏi & Xuất Sắc năm học 2015 – 2016( Có danh sách kèm theo)

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: