Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 07/01/2017 04:25:45

QĐ 3869/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v cấp học bổng DUY TÂN đợt tuyển sinh năm 2016 cho sinh viên xét theo điểm kỳ thi quốc gia

QĐ 3869/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v cấp học bổng DUY TÂN đợt tuyển sinh năm 2016 cho sinh viên xét theo điểm kỳ thi quốc gia 

Vui lòng xem nội dung quyết định và danh sách sv được nhận ở file đính kèm. 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: