Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 07/01/2017 04:23:47

QĐ 3870/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Đại học Duy Tân năm 2016 theo phương thức xét Học bạ THPT

QĐ 3870/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Đại học Duy Tân năm 2016 theo phương thức xét Học bạ THPT 

Vui lòng xem nội dung quyết định và danh sách sv được nhận ở file đính kèm.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: