Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 07/01/2017 03:48:51

QĐ 3877/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v giảm học phí cho sinh viên năm học 2016-2017

 

 

 

 

 

QĐ 3877/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v giảm học phí cho sinh viên năm học 2016-2017 cho các sinh viên thuộc diện chính sách xã hội.

Vui lòng xem nội dung quyết định và danh sách sv được nhận ở file đính kèm. 
» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: