Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 07/01/2017 03:31:54

QĐ 3871/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v cấp học bổng 20% học phí kỳ I (sinh viên K22 các ngành ưu tiên)

QĐ 3871/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v cấp học bổng 20% học phí kỳ I (sinh viên K22 các ngành ưu tiên).

Vui lòng xem nội dung quyết định và danh sách sv được nhận ở file đính kèm. 

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: