Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 07/01/2017 03:25:51

QĐ 3868/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v cấp học bổng 1 triệu đồng cho sinh viên K22

QĐ 3868/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v cấp học bổng 1 triệu đồng cho sinh viên K22

Vui lòng xem nội dung quyết định và danh sách sv được nhận ở file đính kèm. 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: