Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 07/01/2017 02:35:54

QĐ 3879/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v giảm 30% học phí học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên K21 khoa KHXH&NV

QĐ 3879/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v giảm 30% học phí học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên K21 khoa KHXH&NV

Vui lòng xem nội dung quyết định và danh sách sv được nhận ở file đính kèm. 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: