Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 07/01/2017 02:32:48

QĐ 3878/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v giảm 50% học phí học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên K19 khoa KHXH&NV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QĐ 3878/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2016 v/v giảm 50% học phí học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên K19 khoa KHXH&NV.

Vui lòng xem nội dung quyết định và danh sách sv được nhận ở file đính kèm. 


» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: