Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 27/09/2016 01:18:04

Quyết định 2671/QĐ-ĐHDT v/v giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên K18 ngành Quan hệ quốc tế

Quyết định 2671/QĐ-ĐHDT v/v giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên K18 ngành Quan hệ quốc tế

 

Vui lòng xem nội dung chi tiết và danh sách sinh viên được miễn giảm học phí ở file đính kèm

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: