Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 27/09/2016 10:47:51

Quyết định số 2762/QĐ ĐHDT v/v giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên K19 ngành Văn - Báo chí, Quan hệ quốc tế và CĐ Văn hóa du lịch.

Quyết định số 2762/QĐ ĐHDT v/v giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên K19 ngành Văn - Báo chí, Quan hệ quốc tế và CĐ Văn hóa du lịch.

 

Vui lòng xem nội dung chi tiết và danh sách sv được miễn giảm ở file đính kèm.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: