Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 27/09/2016 09:38:18

Quyết định 2763/QĐ-ĐHDT v/v giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên K20 ngành Văn - Báo chí và Văn hóa Du lịch

Quyết định 2763/QĐ-ĐHDT v/v giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên K20 ngành Văn - Báo chí và Văn hóa Du lịch

 

Xem chi tiết nội dung quyết định và danh sách sinh viên được giảm học phí ở file đính kèm

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: