Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 27/09/2016 09:20:49

Quyết định số 2764/QĐ-ĐHDT v/v giảm 30% học phí học kỳ II năm học 2015-2016 - cho sinh viên K21 ngành Văn - Báo chí và Văn hóa Du lịch.

Quyết định số 2764/QĐ-ĐHDT v/v giảm 30% học phí học kỳ II năm học 2015-2016 - cho sinh viên K21 ngành Văn - Báo chí và Văn hóa Du lịch.

 

Xem nội dung QĐ  và danh sách được giảm học phí ở file đính kèm 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: