Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 01/03/2016 09:00:37

Quyết định số 336A/QĐ ĐHDT v/v khen thưởng sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi Ielts

Quyết định số 336A/QĐ ĐHDT v/v khen thưởng sinh viên Nguyễn Hữu Huy, lớp K21UIU-2 đạt điểm cao trong kỳ thi Ielts

 

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: