Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 20/01/2016 01:32:42

Danh sách sinh viên K21 được nhận học bổng 1 triệu theo quyết định số 1241/QĐ ĐHDT ngày 31/12/2015

Danh sách sinh viên K21 được nhận học bổng 1 triệu theo quyết định số 1241/QĐ ĐHDT ngày 31/12/2015. 

Cho trường hợp sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa đã đăng ký nhập học chuyên ngành Công nghệ & Kỹ thuật môi trường, Công nghệ & Quản lý môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Thiết kế số, Thiết kế đồ họa, Điện tự động và Điều dưỡng đa khoa 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: