Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 20/01/2016 01:30:30

Quyết định số 1241/QĐ ĐHDT ngày 31/12/2015 v/v cấp học bổng 1 triệu đồng cho sinh viên K21 ( theo ngành và hộ khẩu được ưu tiên)

Quyết định số 1241/QĐ ĐHDT ngày 31/12/2015 về việc cấp học bổng 1 triệu đồng cho sinh viên K21 có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa đã đăng ký nhập học chuyên ngành Công nghệ & Kỹ thuật môi trường, Công nghệ & Quản lý môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Thiết kế số, Thiết kế đồ họa, Điện tự động và Điều dưỡng đa khoa.

 

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: