Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 20/01/2016 10:55:56

Danh sách sinh viên K21 đang học chuyên ngành Văn báo chí và Văn hóa du lịch nhận học bổng 30% học phí học kỳ I năm 2015-2016 theo quyết định số 1240/QĐ ĐHDT ngày 31/12/2015

Danh sách  sinh viên K21 đang học chuyên ngành Văn báo chí và Văn hóa du lịch nhận học bổng 30% học phí học kỳ I năm 2015-2016 theo quyết định số 1240/QĐ ĐHDT ngày 31/12/2015

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: