Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 20/01/2016 10:43:21

Danh sách sinh viên K21 được nhận học bổng 20% học phí học kỳ I năm học 2015-2016 theo quyết định số 1242/QĐ ĐHDT ngày 31/12/2015

Danh sách sinh viên K21 ngành Công nghệ & Kỹ thuật môi trường được nhận học bổng 20% học phí học kỳ I năm học 2015-2016 theo quyết định số 1242/QĐ ĐHDT ngày 31/12/2015 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: