Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 20/01/2016 10:20:55

Quyết định số 1238/QĐ ĐHDT ngày 31/12/2015 v/v giảm 50% học phí học kỳ I năm 2015-2016 cho sinh viên K20 khoa XHNV

Quyết định số 1238/QĐ ĐHDT v/v giảm 50% học phí học kỳ I năm 2015-2016 cho sinh viên K20 đang học chuyên ngành Văn báo chí và Văn hóa Du lịch.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: