Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 20/01/2016 10:03:50

Danh sách sinh viên K19 khoa XHNV được giảm 50% học phí học kỳ I năm học 2015-2016 theo quyết định số 1237/QĐ ĐHDT ngày 31/12/2015

Danh sách sinh viên K19 đang học chuyên ngành Văn báo chí, Quan hệ Quốc tế và Cao đẳng Văn hóa Du lịch được giảm 50% học phí học kỳ I 2015-2016  theo quyết định số 1237/QĐ ĐHDT ngày 31/12/2015 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: