Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 20/01/2016 10:01:01

Quyết định số 1237/QĐ ĐHDT v/v giảm 50% học phí học kỳ I năm 2015-2016 cho sinh viên K19 đang học chuyên ngành Văn báo chí, Quan hệ Quốc tế và Cao đẳng Văn hóa Du lịch

Quyết định số 1237/QĐ ĐHDT v/v giảm 50% học phí học kỳ I năm 2015-2016 cho sinh viên K19 đang học chuyên ngành Văn báo chí, Quan hệ Quốc tế và Cao đẳng Văn hóa Du lịch.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: